Ansiksigenkänning

Läser av ansiksrörelserna, med hjälp av webcam.

Det bästa programmet att koda i detta ämne är Phyton. Phyton kräver mindre kod, och det är alltid bra. Här har jag använt JavaScript i stället.


Tillbaka till demo meny