EKOBOT AB

Sedan 2017 har jag hjälp Ekobot med att analysera bilder till robotens kamera-system, för att den ska kunna lära sig skilja mellan lök och ogräs. Jag har också gjort deras hemsida och grafiska profil, presentationer, film med mera.

Tillsammas med Ekobots tidigare ägare och upphovsman, ska ett nytt samarbete påbörjas med en annan sorts robotot och målgrupp.

Hemsida

METODER
  • Företagets programvara för bildigenkänning