Appsales AB

Under perioden arbetade jag med att skapa och supporta mobila
applikationer i generiska verktyg till kunder. Har ingått både arkitektur
och design samt löpande dialog med både beställare presumtiva kunder
och interna funktioner. Även förekommit systemtest av ett nytt mobilt
verktyg