Ekobot AB

Intelligenta lösningar för precisionsjordbruk.

    • https://ekobot.se
    • AI
    • WordPress, JavaScript, HTML5 m.fl.
    • Ekobot AB

Företaget arbetar med intelligenta lösningar för precisionsjordbruk
utifrån AI. Sedan 2017 har jag hjälpt min vän med att se till att roboten
kan skilja mellan lök och ogräs. Detta har gjorts genom att analysera
bilder för robotens inlärning. Andra uppgifter har varit hemsida och
grafiskt material till företaget.

Film: https://youtu.be/8rmAQvyc-lk